Elou

Processen att utvinna kork är ett av naturens vackraste mästerverk. Korkekar kan inte beskäras, och här ligger den stora skillnaden mellan trä och kork som råvaror.

Korkekar producerar en tjock bark runt trädstammen och det är bara genom att utvinna denna bark som man kan få fram kork. 

En av grundprinciperna för denna skördeprocess är respekt för trädets tillväxt- och utvecklingsrytm, och därför börjar man inte utvinna kork förrän trädet är cirka 20 år gammalt. 

Korkskördetiden infaller vanligen mellan maj och augusti och även om ny korkbark syns redan efter 7 år, kan en ny skördecykel inte påbörjas förrän efter minst 9 år. Detta intervall mellan skördarna är nödvändigt för att säkerställa artens hållbarhet.

Korkskörden innebär en mänsklig påverkan på naturen som överensstämmer med rådande miljöprinciper. Faktum är att denna åtgärd är nödvändig och gör det möjligt för arten att fortsätta leva i årtionden, eftersom korkeken får svårt att fortsätta växa om skördeprocessen avbryts. 

Trädet ger sin kork till människan, som i sin tur hjälper det att växa.

Korkproduktion är en naturlig och ekologiskt hållbar process, och det ansvarsfulla tillvägagångssättet lämnar ett mycket skonsamt ekologiskt fotavtryck: bara det att inga träd kapas under processen är unikt när det gäller hållbarhet och ekologiskt ansvar.