Nofred

Nofreds historia började i Köpenhamn 2014, då grundarna Sandra och Signe kombinerade sin bakgrund från den kreativa industrin med sin unika kärlek och förståelse för inredningen.

Att se sina egna barn leker såg de ett gap på marknaden för inredningsprodukter som inte bara hör hemma i barnrummet men blandar sig med den vuxna inredningen i hela hemmet. Denna samstämmighet och att få barn att känna sig välkomna i varje rum var starten på Nofred.

Grundat på tron att det är de små sakerna som utgör den större bilden; Vi vill skapa unika stunder i barndomen som kan bestå i generationer och med våra produkter går mot en hållbar kultur och bort från en kasta bort en. Vi skulle gå så långt som att säga att det ligger i vårt DNA tillsammans med vårt perspektiv på kreativitet, hållbarhet, överensstämmelse, närvaro och samhörighet.